พืช.......ข้าว........
  • จ.นครราชสีมา
  • จ.ชัยภูมิ
  • จ.บุรีรัมย์
  • จ.สุรินทร์
แผนที่-ทั้งจังหวัด-นครราชสีมา
อำเภอ
Download
1. อ.เมืองนครราชสีมา

2.

อ.แก้งสนามนาง
3. อ.ขามทะเลสอ
4. อ.ขามสะแกแสง
5. อ.คง  
6. อ.ครบุรี
7. อ.จักราช
8. อ.ชุมพวง
9. อ.โชคชัย
10. อ.โนนไทย
11. อ.โนนสูง
12. อ.บัวใหญ่
13. อ.บ้านเหลื่อม
14. อ.ประทาย
15. อ.ปักธงชัย
16. อ.ปากช่อง
17. อ.พิมาย
18. อ.วังน้ำเขียว
19. อ.สีคิ้ว
20. อ.สูงเนิน
21. อ.เสิงสาง
22. อ.ห้วยแถลง
23. อ.หนองบุนมาก
24. อ.เทพารักษ์
25. อ.เมืองยาง
26. อ.พระทองคำ
27. อ.ลำทะเมนชัย
28. อ.เฉลิมพระเกียรติ
29. อ.สีดา
30. อ.บัวลาย
แผนที่-ทั้งจังหวัด-ชัยภูมิ
อำเภอ
Download
1. อ.เมืองชัยภูมิ

2.

อ.เกษตรสมบูรณ์
3. อ.แก้งคร้อ
4. อ.คอนสวรรค์
5. อ.คอนสาร
6. อ.จัตุรัส
7. อ.เทพสถิต
8. อ.เนินสง่า
9. อ.บ้านเขว้า
10. อ.บ้านแท่น
11. อ.บำเหน็จณรงค์
12. อ.ภูเขียว
13. อ.ภักดีชุมพล
14. อ.หนองบัวแดง
15. อ.หนองบัวระเหว
16. กิ่งอ.ซับใหญ่
แผนที่-ทั้งจังหวัด-บุรีรัมย์
อำเภอ
Download
1. อ.เมืองบุรีรัมย์

2.

อ.กระสัง
3. อ.คูเมือง
4. อ.ชำนิ
5. อ.นาโพธิ์
6. อ.นางรอง
7. อ.โนนดินแดง
8. อ.โนนสุวรรณ
9. อ.บ้านกรวด
10. อ.พลับพลาชัย
11. อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
12. อ.ประโคนชัย
13. อ.ปะคำ
14. อ.พุทไธสง
15. อ.ละหานทราย
16. อ.ลำปลายมาศ
17. อ.สตึก
18. อ.หนองกี่
19. อ.หนองหงส์
20. อ.ห้วยราช
21. กิ่งอ.บ้านด่าน
22. อ.เฉลิมพระเกียรติ
23. กิ่งอ.แคนดง
แผนที่-ทั้งจังหวัด-สุรินทร์
อำเภอ
Download
1. อ.เมืองสุรินทร์

2.

อ.กาบเชิง
3. อ.จอมพระ
4. อ.ชุมพลบุรี
5. อ.ท่าตูม
6. อ.บัวเชด
7. อ.ปราสาท
8. อ.รัตนบุรี
9. อ.ลำดวน
10. อ.ศีขรภูมิ
11. อ.สนม
12. อ.สังขะ
13. อ.สำโรงทาบ
14. กิ่ง อ.ศรีณรงค์
15. กิ่ง อ.พนมดงรัก
16. กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์
17. กิ่ง อ.โนนนารายณ์