แผนที่ทรัพยากรดิน


จ.บุรีรัมย์

อำเภอ
ตำบล
อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.กระสัง
  ต.กลันทา
  ต.ชุมเห็ด
  ต.ถลุงเหล็ก
  ต.ในเมือง
  ต.บัวทอง
  ต.บ้านบัว
  ต.บ้านยาง
  ต.พระครู
  ต.เมืองฝาง
  ต.ลุมปุ๊ก
  ต.สวายจีก
  ต.สองห้อง
  ต.สะแกซำ
  ต.สะแกโพรง
  ต.เสม็ด
  ต.หนองตาด
  ต.หลักเขต
  ต.อิสาณ
อ.กระสัง ต.กระสัง
  ต.กันทรารมย์
  ต.ชุมแสง
  ต.บ้านปรือ
  ต.เมืองไผ่
  ต.ลำดวน
  ต.ศรีภูมิ
  ต.สองชั้น
  ต.สูงเนิน
  ต.หนองเต็ง
  ต.ห้วยสำราญ
อ.คูเมือง ต.คูเมือง
  ต.ตูมใหญ่
  ต.บ้านแพ
  ต.ปะเคียบ
  ต.พรสำราญ
  ต.หนองขมาร
  ต.หินเหล็กไฟ
อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เจริญสุข
  ต.ตาเป๊ก
  ต.ถาวร
  ต.ยายแย้มวัฒนา
  ต.อีสานเขต
อ.ชำนิ ต.โคกสนวน
  ต.ช่อผกา
  ต.ชำนิ
  ต.เมืองยาง
  ต.ละลวด
  ต.หนองปล่อง
อ.นางรอง ต.ก้านเหลือง
  ต.ชุมแสง
  ต.ถนนหัก
  ต.ทรัพย์พระยา
  ต.ทุ่งแสงทอง
  ต.นางรอง
  ต.บ้านสิงห์
  ต.ลำไทรโยง
  ต.สะเดา
  ต.หนองกง
  ต.หนองไทร
  ต.หนองโบสถ์
  ต.หนองยายพิมพ์
  ต.หนองโสน
  ต.หัวถนน
อ.นาโพธิ์ ต.ดอนกอก
  ต.นาโพธิ์
  ต.บ้านคู
  ต.บ้านดู่
  ต.ศรีสว่าง
อ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง
  ต.ลำนางรอง
  ต.ส้มป่อย
อ.โนนสุวรรณ ต.โกรกแก้ว
  ต.ดงอีจาน
  ต.ทุ่งจังหัน
  ต.โนนสุวรรณ
อ.บ้านกรวด ต.เขาดินเหนือ
  ต.จันทบเพชร
  ต.โนนเจริญ
  ต.บ้านกรวด
  ต.บึงเจริญ
  ต.ปราสาท
  ต.สายตะกู
  ต.หนองไม้งาม
  ต.หินลาด
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ต.กู่สวนแตง
  ต.แดงใหญ่
  ต.ทองหลาง
  ต.หนองเยือง
  ต.หนองแวง
อ.ประโคนชัย ต.เขาคอก
  ต.โคกตูม
  ต.โคกมะขาม
  ต.โคกม้า
  ต.โคกย่าง
  ต.จรเข้มาก
  ต.ตะโกตาพิ
  ต.บ้านไทร
  ต.ประโคนชัย
  ต.ประทัดบุ
  ต.ปังกู
  ต.ไพศาล
  ต.ละเวี้ย
  ต.สี่เหลี่ยม
  ต.แสลงโทน
  ต.หนองบอน
อ.ปะคำ ต.โคกมะม่วง
  ต.ไทยเจริญ
  ต.ปะคำ
  ต.หนองบัว
  ต.หูทำนบ
อ.พลับพลาชัย ต.โคกขมิ้น
  ต.จันดุม
  ต.ป่าชัน
  ต.สะเดา
  ต.สำโรง
อ.พุทไธสง ต.บ้านจาน
  ต.บ้านเป้า
  ต.บ้านยาง
  ต.บ้านแวง
  ต.พุทไธสง
  ต.มะเฟือง
  ต.หายโศก
อ.ละหานทราย ต.โคกว่าน
  ต.ตาจง
  ต.ละหานทราย
  ต.สำโรงใหม่
  ต.หนองตระครอง
  ต.หนองแวง
อ.ลำปลายมาศ ต.โคกกลาง
  ต.โคกล่าม
  ต.โคกสะอาด
  ต.ตลาดโพธิ์
  ต.ทะเมนชัย
  ต.บ้านยาง
  ต.บุโพธิ์
  ต.ผไทรินทร์
  ต.เมืองแฝก
  ต.ลำปลายมาศ
  ต.แสลงพัน
  ต.หนองกะทิง
  ต.หนองคู
  ต.หนองโดน
  ต.หนองบัวโคก
  ต.หินโคน
อ.สตึก ต.กระสัง
  ต.ชุมแสง
  ต.ดอนมนต์
  ต.ท่าม่วง
  ต.ทุ่งวัง
  ต.นิคม
  ต.เมืองแก
  ต.ร่อนทอง
  ต.สตึก
  ต.สนามชัย
  ต.สะแก
  ต.หนองใหญ่
อ.หนองกี่ ต.โคกสว่าง
  ต.โคกสูง
  ต.ดอนอะราง
  ต.ท่าโพธิ์ชัย
  ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
  ต.ทุ่งกระเต็น
  ต.บุกระสัง
  ต.เมืองไผ่
  ต.เย้ยปราสาท
  ต.หนองกี่
อ.หนองหงส์ ต.ไทยสามัคคี
  ต.เมืองฝ้าย
  ต.สระแก้ว
  ต.สระทอง
  ต.เสาเดียว
  ต.หนองชัยศรี
  ต.ห้วยหิน
อ.ห้วยราช ต.โคกเหล็ก
  ต.ตาเสา
  ต.บ้านตะโก
  ต.เมืองโพธิ์
  ต.สนวน
  ต.สามแวง
  ต.ห้วยราช
  ต.ห้วยราชา
กิ่งอ.แคนดง ต.แคนดง
  ต.ดงพลอง
  ต.สระบัว
  ต.หัวฝาย
กิ่งอ.บ้านด่าน ต.โนนขวาง
  ต.บ้านด่าน
  ต.ปราสาท
  ต.วังเหนือ