แผนที่ทรัพยากรดิน จ.นครราชสีมา
อำเภอ
ตำบล
อ.เมืองนครราชสีมา ต.โคกกรวด
  ต.โคกสูง
  ต.จอหอ
  ต.ไชยมงคล
  ต.ตลาด
  ต.บ้านเกาะ
  ต.บ้านโพธิ์
  ต.ปรุใหญ่
  ต.พลกรัง
  ต.พะเนา
  ต.พุดซา
  ต.โพธิ์กลาง
  ต.มะเริง
  ต.สีมุม
  ต.สุรนารี
  ต.หนองกระทุ่ม
  ต.หนองไข่น้ำ
  ต.หนองจะบก
  ต.หนองบัวศาลา
  ต.หนองไผ่ล้อม
  ต.หนองระเวียง
  ต.หมื่นไวย
  ต.หัวทะเล
อ.แก้งสนามนาง ต.แก้งสนามนาง
  ต.โนนสำราญ
  ต.บึงพะไล
  ต.บึงสำโรง
  ต.สีสุก
อ.ขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ
  ต.บึงอ้อ
  ต.โป่งแดง
  ต.พันดุง
  ต.หนองสรวง
อ.ขามสะแกแสง ต.ขามสะแกแสง
  ต.ชีวึก
  ต.โนนเมือง
  ต.พะงาด
  ต.เมืองเกษตร
  ต.เมืองนาท
  ต.หนองหัวฟาน
อ.คง ต.ขามสมบูรณ์
  ต.คูขาด
  ต.ดอนใหญ่
  ต.ตาจั่น
  ต.เทพาลัย
  ต.โนนเต็ง
  ต.บ้านปรางค์
  ต.เมืองคง
  ต.หนองมะนาว
  ต.หนองบัว
อ.ครบุรี ต.ครบุรี
  ต.ครบุรีใต้
  ต.โคกกระชาย
  ต.จระเข้หิน
  ต.เฉลียง
  ต.แชะ
  ต.ตะแบกบาน
  ต.บ้านใหม่
  ต.มาบตะโกเอน
  ต.ลำเพียก
  ต.สระว่านพระยา
  ต.อรพิมพ์
อ.จักราช ต.คลองเมือง
  ต.จักราช
  ต.ทองหลาง
  ต.ศรีละกอ
  ต.สีสุก
  ต.หนองขาม
  ต.หนองพลวง
  ต.หินโคน
อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ช้างทอง
  ต.ท่าช้าง
  ต.พระพุทธ
  ต.หนองงูเหลือม
  ต.หนองยาง
อ.ชุมพวง

ต.ชุมพวง

  ต.ตลาดไทร
  ต.ท่าลาด
  ต.โนนตูม
  ต.โนนยอ
  ต.โนนรัง
  ต.ประสุข
  ต.สาหร่าย
ต.หนองหลัก
อ.โชคชัย ต.กระโทก
  ต.โชคชัย
  ต.ด่านเกวียน
  ต.ท่าจะหลุง
  ต.ท่าเยี่ยม
  ต.ท่าลาดขาว
  ต.ท่าอ่าง
  ต.ทุ่งอรุณ
  ต.พลับพลา
  ต.ละลมใหม่พัฒนา
อ.ด่านขุนทด ต.กุดพิมาน
  ต.ด่านขุนทด
  ต.ด่านนอก
  ต.ด่านใน
  ต.ตะเคียน
  ต.โนนเมืองพัฒนา
  ต.บ้านเก่า
  ต.บ้านแปรง**
  ต.พันชนะ
  ต.สระจรเข้
  ต.หนองกราด
  ต.หนองไทร
  ต.หนองบัวตะเกียด
  ต.หนองบัวละคร
  ต.ห้วยบง
  ต.หินดาด
อ.โนนแดง ต.โนนแดง**
  ต.ดอนยาวใหญ่
  ต.โนนตาเถร
  ต.วังหิน
  ต.สำพะเนียง
อ.โนนไทย ต.กำปัง
  ต.ค้างพลู
  ต.ด่านจาก
  ต.ถนนโพธิ์
  ต.โนนไทย
  ต.บัลลังก์
  ต.บ้านวัง
  ต.มะค่า
  ต.สายออ
  ต.สำโรง
อ.โนนสูง ต.ขามเฒ่า
  ต.จันอัด
  ต.ดอนชมพู
  ต.ดอนหวาย
  ต.ด่านคล้า
  ต.โตนด
  ต.ธารปราสาท
  ต.โนนสูง
  ต.บิง
  ต.พลสงคราม
  ต.มะค่า
  ต.เมืองปราสาท
  ต.ลำคอหงษ์
  ต.ลำมูล
  ต.ลำคอหงษ์
  ต.หลุมข้าว
  ต.ใหม่
อ.บัวใหญ่ ต.กุดจอก
  ต.ขุนทอง
  ต.ดอนตะหนิน
  ต.ด่านช้าง
  ต.โนนทองหลาง
  ต.บัวใหญ่
  ต.เสมาใหญ่
  ต.หนองแจ้งใหญ่
  ต.หนองบัวสะอาด
  ต.ห้วยยาง
อ.บ้านเหลื่อม ต.โคกกระเบื้อง
  ต.ช่อระกา
  ต.บ้านเหลื่อม
  ต.วังโพธิ์
อ.ประทาย ต.กระทุ่มราย
  ต.โคกกลาง
  ต.ดอนมัน
  ต.ตลาดไทร
  ต.ทุ่งสว่าง
  ต.นางรำ
  ต.โนนเพ็ด
  ต.ประทาย
  ต.เมืองโดน
  ต.วังไม้แดง
  ต.หนองค่าย
  ต.หนองพลวง
  ต.หันห้วยทราย
อ.ปักธงชัย ต.เกษมทรัพย์
  ต.โคกไทย
  ต.งิ้ว
  ต.ดอน
  ต.ตะขบ
  ต.ตะคุ
  ต.ตูม
  ต.ธงชัยเหนือ
  ต.นกออก
  ต.บ่อปลาทอง
  ต.ภูหลวง
  ต.เมืองปัก
  ต.ลำนางแก้ว
  ต.สะแกราช
  ต.สำโรง
  ต.สุขเกษม
อ.ปากช่อง ต.กลางดง
  ต.ขนงพระ
  ต.คลองม่วง
  *ต.จันทึก
  ต.ปากช่อง
  ต.โป่งตาลอง
  ต.พญาเย็น
  ต.วังกะทะ
  ต.วังไทร
  ต.หนองน้ำแดง
  ต.หนองสาหร่าย
  ต.หมูสี
อ.พิมาย ต.กระชอน
  ต.กระเบื้องใหญ่
  ต.ชีวาน
  ต.ดงใหญ่
  ต.ท่าหลวง
  ต.ธารละหลอด
  ต.นิคมสร้างตนเอง
  ต.ในเมือง
  ต.โบสถ์
  ต.รังกาใหญ่
  ต.สัมฤทธิ์
  ต.หนองระเวียง
อ.วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี
  ต.ระเริง
  ต.วังน้ำเขียว
  ต.วังหมี
  ต.อุดมทรัพย์
อ.สีคิ้ว ต.กฤษณา
  ต.กุดน้อย
  ต.คลองไผ่
  ต.ดอนเมือง
  ต.บ้านหัน
  ต.มิตรภาพ
  ต.ลาดบัวขาว
  ต.วังโรงใหญ่
  ต.สีคิ้ว
  ต.หนองน้ำใส
  ต.หนองบัวน้อย
  ต.หนองหญ้าขาว
อ.สูงเนิน ต.โค้งยาง
  ต.โคราช
  ต.นากลาง
  ต.โนนค่า
  ต.บุ่งขี้เหล็ก
  ต.มะเกลือเก่า
  ต.มะเกลือใหม่
  ต.สูงเนิน
  ต.เสมา
  ต.หนองตะไก้
อ.เสิงสาง ต.กุดโบสถ์
  ต.โนนสมบูรณ์
  ต.บ้านราษฎร์
  ต.สระตะเคียน
  ต.สุขไพบูลย์
  ต.เสิงสาง
อ.หนองบุนนาก ต.ไทยเจริญ
  ต.บ้านใหม่
  ต.ลุงเขว้า
  ต.สารภี
  ต.หนองตะไก้
  ต.หนองบุนนาก
  ต.หนองไม้ไผ่
  ต.หนองหัวแรต
  ต.แหลมทอง
อ.ห้วยแถลง ต.กงรถ
  ต.งิ้ว
  ต.ตะโก
  ต.ทับสวาย
  ต.เมืองพลับพลา
  ต.หลุ่งตะเคียน
  ต.หลุ่งประดู่
  ต.ห้วยแคน
  ต.ห้วยแถลง
  ต.หินดาด
อ.เทพารัษ์ ต.บึงปรือ
  ต.วังยายทอง
  ต.สำนักตะคร้อ
  ต.หนองแวง
อ.บัวลาย ต.โนนจาน
  ต.บัวลาย
  ต.เมืองพะไล
  ต.หนองหว้า
อ.พระทองคำ ต.ทัพรั้ง
  ต.พังเทียม
  ต.มาบกราด
  ต.สระพระ
  ต.หนองหอย
อ.เมืองยาง ต.กระเบื้องนอก
  ต.โนนอุดม
  ต.เมืองยาง
  ต.ละหานปลาค้าว
อ.ลำทะเมนชัย ต.ขุย
  ต.ช่องแมว
  ต.บ้านยาง
  ต.ไพล
อ.สีดา ต.โนนประดู่
  ต.โพนทอง
  ต.สามเมือง
  ต.สีดา
  ต.หนองตาดใหญ่