::ข้อมูลดิน ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ::

คู่มือการจัดการดินนครราชสีมา

คู่มือการจัดการดินชัยภูมิ

คู่มือการจัดการดินบุรีรัมย์

คู่มือการจัดการดินสุรินทร์

::Download เอกสารขอรับบริการจาก สพข. 3 ::
ใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก
ใบคำขอรับสารเร่ง พด.1, 2 , 3 , 5 , 6 และ 7
ใบคำขอรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)
 
::Program::

   ดาวน์โหลด :

โปรแกรม การจัดการดินและปุ๋มรายแปลง เพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ Version 3.0

   ชื่อไฟล์ :

OnFarm 30.RAR

   ขนาดไฟล์ :

370 Mbytes

   วันที่อัพเด็ท :

5 / 2 / 2559

   คำอธิบาย :

เพื่อใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   หมายเหตุ : ใช้โปรแกรม Winrar ในการเปิดใช้งาน

   ดาวน์โหลด :

โปรแกรม ดินไทย (Dinthai)

   ชื่อไฟล์ :

DINTHAI.RAR

   ขนาดไฟล์ :

580 Mbytes

   วันที่อัพเด็ท :

- / - / 2549

   คำอธิบาย :

โปรแกรมคำนวณความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช ภายใน
พื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์
   หมายเหตุ : ใช้โปรแกรม Winrar ในการเปิดใช้งาน

   ดาวน์โหลด :

คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ดินไทย (Dinthai)

   ชื่อไฟล์ :

DinThai.pdf

   ขนาดไฟล์ :

884 Kbytes

   วันที่อัพเด็ท :

- / - / 2549

   คำอธิบาย :

 -
   หมายเหตุ : ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการเปิดใช้งาน

   ดาวน์โหลด :

แบบฟอร์ม ขอรับสารเร่ง พด.1, 2 , 3 , 5 , 6 และ7

   ชื่อไฟล์ :

PD1-7.pdf

   ขนาดไฟล์ :

91 Kbytes

   วันที่อัพเด็ท :

- / - / 2549

  คำอธิบาย :

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ โปรดนำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
เพื่อสะดวกในการ ติดต่อ
  หมายเหตุ : ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการเปิดใช้งาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006