แผนงาน งบประมาณปี 2566

แผนงาน งบประมาณปี 2561

แผนงาน งบประมาณปี 2560    

แผนงาน งบประมาณปี 2556

/ แผนเงิน งบประมาณ ปี2556
แผนงาน งบประมาณปี 2555 / ผลปฏิบัติงาน งบประมาณปี2555
แผนงาน งบประมาณปี 2554    
แผนงาน งบประมาณปี 2553    
แผนงาน งบประมาณปี 2552    
แผนงาน งบประมาณปี 2551    
แผนงาน งบประมาณปี 2550    
แผนงาน งบประมาณปี 2549    
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006