นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะ
เดินทางมามอบนโยบายกรม ปีงบประมาณ 2553
เมื่อวันที่ 26 ต .ค.52


นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะ
เดินทางมามอบนโยบายกรม ปีงบประมาณ 2553
เมื่อวันที่ 26 ต .ค.52

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.3
รวมทั้ง สพด.ในสังกัดร่วมกันทำ
big cleaning day ภายใน
สำนักงานฯ เมื่อ 20 ต.ค.52
more>>

..........
กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3
ได้เข้าร่วมงาน "
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรม
ราชานุเคราะห์ฯ"

ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 28 กค.52
ชมภาพ >>
 

สพข. 3  ทำพิธีถวายพระพร
12 สิงหามหาราชินี
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 52
ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงาน
เมื่อ วันที่ 11 สค. 52
เวลา 08.39 น
ชมภาพ >>

..........

กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3
ได้เข้าร่วมงาน"คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรม
ราชานุเคราะห์ฯ "
จัดที่
อบต.เมืองแก ต.เมืองแก
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
เมื่อวันท
ี่ 28 กค.52
ชมภาพ >>

 
 แฟ้มทั้งหมด...>>
 
 
 
 
   
   
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เลขที่ 64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432  E-mail : r03_1@ldd.go.th