คณะกรรมการ สพข.3 เดินทางไปตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของหมอดินอาสา เพื่อคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น และคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา ของ สพข.3 ประจำปี 2550

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6