ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญเลี้ยงพระและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2550 ณ กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 3 มกราคม 2550

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2