กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3 ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ในงาน "โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.บุรีรัมย์ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.คูเมือง อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6