งานวันเด็ก (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550) ณ บ้านพักสวัสดิการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.ศุภพล พลางกูร ผอ.สพข.3 เป็นประธานเปิดงานและรวมทำบุญเลี้ยงเพลพระ

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6 7