พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5 ธันวาคม 2555


 
 
           ดร.สุรชัย หมื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นางสาวธัญญรัตน์ เอกอัศศดร หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป และนายเดชา อยู่ภักดี นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเปรม
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา