วีดีโอองค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ซุปเปอร์พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3
สารเร่งจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางการเกษตร
การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพชีวิตเกษตร
กร
   

 

 


ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

 

สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 

การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการคู่มือประชาชน

 

GIS

คลังข้อมูล

จริยธรรม

สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ

 

 


 


นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์


facebookสถานีพัฒาที่ดินบุรีรัมย์


 
ถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,kssister@gmail.com

Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,kssister@gmail.com.
©2014-2016 Buriram Land Development Station