บุคลากร
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

1 2 3


นายสรรเสริญ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
นายสัมพันธ์ แย้มกระโทก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษนางสาวผกากรอง มาลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวทองสวย พบบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางพนารัตน์ ชัชวาลย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางปฐมพร สมมุติรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวาณี โสภา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ เกษดี
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


นายไชยันต์ โคตุเคน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 

1 2 3

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,kanitta2000@gmail.com


Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,
©2014 buriram land development station