หน่วยฯ 1
หน่วยฯ 2
หน่วยฯ 3
หน่วยฯ 4
หน่วยฯ 5
หน่วยฯ 6

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5

พื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอคูเมือง
อำเภอพุทไธสง
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อำเภอนาโพธิ์
อำเภอแคนดง
อำเภอบ้านด่าน


นางสาวทองสวย พบบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายโยธิน สีคำ
นักวิชการเกษตร

นางสาวขวัญสุดา ขันบุตร
นักวิชาการเกษตร


นายพิทักษ์ ศรีราช
พนักงานขับรถ ส2

 

หน่วยฯ 1
หน่วยฯ 2
หน่วยฯ 3
หน่วยฯ 4
หน่วยฯ 5
หน่วยฯ 6

 

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,


Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,kssister@gmail.com
©2014 buriram land development station