หน่วยฯ 1
หน่วยฯ 2
หน่วยฯ 3
หน่วยฯ 4
หน่วยฯ 5
หน่วยฯ 6

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1

พื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอพลับพลาชัย
อำเภอนางรอง
อำเภอชำนิ
อำเภอโนนสุวรรณ

นายสัมพันธ์ แย้มกระโทก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


นายอนณ เกิดเอกี
นักวิชาการเกษตรนายอรรถพล เปลื้องไธสง
นักวิชาการเกษตร
นายสัมศักดิ์ หาญประเทศ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 
หน่วยฯ 1
หน่วยฯ 2
หน่วยฯ 3
หน่วยฯ 4
หน่วยฯ 5
หน่วยฯ 6สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,

Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,
©2014 buriram land development station