เมื่อวันที่ 7 ธันวามคม 2549 นายศุภพล พลางกูร ผอ.สพข.3 นำคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิโดยมี นายนิยม แดงสวัสดิ์ หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ และคณะให้การต้อนรับ หลังจากเยี่ยมชม สพด.ชัยภูมิ แล้วท่าน ผอ.สพข.3 และคณะ เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานของ โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูม

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6