l แผนผังเว็บไซต์ l รวมเว็บไซต์กรมฯ l อินทราเน็ต l จัดซื้อ/จัดจ้าง l E-Mail l ถามตอบ
 
 
 
   
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
พื้นที่รับผิดชอบภายใต้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3
 
 
 


 
ชมวีดีทัศน์อื่น ๆ
 

     เชื่อมโยงหน่วยงาน

 
 

      Link น่าสนใจ

      เกี่ยวกับ นครราชสีมา

 

      link เข้าสู่งระบบ

 
 
 
 
VDO  ดินเค็ม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ดินเค็มมาก ดินเค็มปานกลาง ดินเค็มน้อย
VDO  องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน
>> รวม Video
แนะนำ Mobile Application กรมพัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่างเดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน
 
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006