ข่าวการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศวันที่
เรื่องที่ประกาศ
หน่วยงาน
ที่ประกาศ
ดาวน์โหลด pdf
20 ม.ค. 53
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (ถังพลาสติก , กากน้ำตาล)
สพด.สุรินทร์
1 ธ.ค. 52
<<ประกาศสอบราคา>> จ้าง ผลิตเสื้อหมอดินอาสาประจำตำบล
สพข.
24 พ.ย. 52
<<ประกาศสอบราคา>> จ้าง ผลิตเสื้อหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
สพข.3
23 พ.ย. 52
<<ประกาศ>>ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 6 รายการ
สพข.3
23 พ.ย. 52
<<ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างขยายสารเร่ง (พร้อมขนส่ง จำนวน 2 รายการ) :-
ซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2
สพข.3
16 พ.ย. 52
<<ร่างประกาศ TOR>>ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 6 รายการ
สพข.3
 
16 พ.ย. 52
<<ร่างประกาศ TOR>>ประกวดราคาจ้างขยายสารเร่ง (พร้อมขนส่ง จำนวน 2 รายการ) :-
ซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2
สพข.3
 
16 พ.ย.52
<<ยกเลิกการประกวดราคา>> จ้างขยายเชื้อสารเร่ง(พร้อมขนส่งจำนวน 2 รายการ) กำหนดเสนอราคา 16 พ.ย. 52
สพข.3
12พ.ย. 52
<<ประกาศ>> สอบราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 600 ตัน
สพข.3
26 ต.ค. 52
<<ประกาศ>> ประมูลจ้าง ขยายสารเร่ง(พร้อมขนส่ง จำนวน 2 รายการ):- ซุปเปอร์ พด.1 และ ซุปเปอร์ พด.2
สพข.3
20 ต.ค. 52
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 >> ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง(พร้อมขนส่งจำนวน 2 รายการ):-  ซุปเปอร์ พด.1 และ ซุปเปอร์ พด.2
สพข.3
 
14 ต.ค. 52
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 1>> ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง(พร้อมขนส่งจำนวน 2 รายการ):-  ซุปเปอร์ พด.1 และ ซุปเปอร์ พด.2
สพข.3
 
15 มิ.ย. 52
<<ประกาศ>> สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สพข.3
4 มิ.ย. 52
<<ประกาศ>> สอบราคาจ้าง ปลูกไม้ทนเค็มและหญ้าทนเค็ม (พร้อมดูแลรักษา)
สพข.3
4 มิ.ย. 52
<<ประกาศ>> สอบราคาซื้อ ไม้ทนเค็มและหญ้าทนเค็ม (พร้อมขนส่ง)จำนวน 2 รายการ
สพข.3
7 เม.ย. 52
<<ประกาศ>> สอบราคาจ้าง ปลูกไม้ทนเค็มและหญ้าทนเค็มพร้อมดูแลรักษา
สพข.3
26 มี.ค. 52
<<ประกาศ>> ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสร้างปรับปรุงในที่โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 
สพข.3
20 มี.ค. 52
(ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงในที่โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 
สพข.3
 
16 มี.ค. 52
(ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงในที่โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ
สพข.3
 
5 มี.ค.. 52
<<ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่จังหวัดนครราชสีมา
                       แปลงเลขที่ สพข.3/2/2552
สพข.3
5 มี.ค.. 52
<<ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่จังหวัดนครราชสีมา
                       แปลงเลขที่ สพข.3/1/2552
สพข.3
5 มี.ค.. 52
<<ประกาศ>>สอบราคาซื้อ ไม้ทนเค็มและหญ้าทนเค็ม (พร้อมขนส่ง) จำนวน 7 รายการ
สพข.3
3 ก.พ. 52
<<ประกาศ>>ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขยายเชื้อ ซุปเปอร์ พด.1,2,3 และขยายเชื้อ พด.6
รวม 164,100 ซอง
สพข.3
3 ก.พ. 52
<<ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 2 รายการ
สพข.3
28 ม.ค.52
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 >> ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อ ซุปเปอร์ พด.1,2,3 และขยายเชื้อ พด.6
รวม 164,100 ซอง
สพข.3
 
28 ม.ค.52
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 >> ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 2 รายการ
สพข.3
 
22 ม.ค.52
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 1>> ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อ ซุปเปอร์ พด.1,2,3 และขยายเชื้อ พด.6
รวม 164,100 ซอง
สพข.3
 
22 ม.ค.52
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 1>> ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 2 รายการ
สพข.3
 
16 ธ.ค.51
สพข.3
 
16 ธ.ค.51
สพข.3
 
17 พ.ย.51
<<ประกาศ>> ประมูลจ้าง ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พ.ด. 1,2 (พร้อมขนส่ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สพข.3
17 พ.ย.51
<<ประกาศ>> ประมูลซื้อ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 4 รายการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สพข.3
13 พ.ย.51
<<ประกาศ>>   สอบราคาซื้อ ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 300 ตัน
สพข.3
10 พ.ย. 51
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 >> ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 4 รายการ  
สพข.3
 
10 พ.ย. 51
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 >> ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อ ซุปเปอร์ พ.ด. 1,2 รวม 234,000 ซอง  
สพข.3
 
6 พ.ย. 51
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 1>> ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 4 รายการ  
สพข.3
 
6 พ.ย. 51
<<ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 1>> ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อ ซุปเปอร์ พ.ด. 1,2 รวม 234,000 ซอง  
สพข.3
 
21 ส.ค.51
<<ประกาศ>> ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน    
สพข.3
15 ส.ค.51
<<ประกาศ>> ประกาศกรมพัฒนาที่ดิ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ  
สพข.3
12 ธ.ค. 50
<<ประกาศ>>ประมูลซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 4 รายการ
สพข.3
3 ธ.ค. 50
(ประกาศครั้งที่ 2)สอบราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 280 ตัน
สพข.3
3 ธ.ค. 50
(ประกาศยกเลิก)สอบราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 280 ตัน
สพข.3
7 ธ.ค.50
(ร่าง ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 4 รายการ
สพข.3
 
30 พ.ย.50
(ร่าง ครั้งที่ 1) ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 4 รายการ
สพข.3
 
6 พ.ย. 50
(ประกาศ)สอบราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 280 ตัน
สพข.3
5 พ.ย. 50
(ประกาศ) ขยายเชื้อ พด. จำนวน 4 รายการ 1.) ซุปเปอร์ พด.1, 2.) ซุปเปอร์ พด.2 3.) พด.6 และ4.) พด.7
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สพข.3
30 ต.ค.50
(ร่าง ครั้งที่ 2)จ้างขยายเชื้อ พด. จำนวน 4 รายการ พร้อมขนส่ง ดังนี้ 1.)ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 40,000 ซอง
2.)ซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 158,000 ซอง 3.)พด.6 จำนวน 10,000 ซอง 4.)พด.7 จำนวน 78,000 ซอง
รวมทั้งสิ้น 286,000 ซอง
 
สพข.3
26 ต.ค. 50
(ร่าง ครั้งที่ 1)จ้างขยายเชื้อ พด. จำนวน 4 รายการ พร้อมขนส่ง ดังนี้ 1.)ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 40,000 ซอง
2.)ซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 158,000 ซอง 3.)พด.6 จำนวน 10,000 ซอง 4.)พด.7 จำนวน 78,000 ซอง
รวมทั้งสิ้น 286,000 ซอง
 
สพข.3
6 มิ.ย.50
(ประกาศ) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านเมืองดู่ หมู่ 6 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
สพข.3
23 พ.ค. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านเมืองดู่ หมู่ 6 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
สพข.3
23 เม.ย. 50

(ประกาศ) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านดอนหวาย หมู่ 1 ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 009 น.

สพข.3
5 เม.ย. 50
(ประกาศ) ระบบส่งน้ำ บ้านดอนกู่ หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 195 ย
สพข.3
5 เม.ย. 50
(ประกาศ) ปรับปรุงระบบส่งน้ำด้วยท่อ P.E. บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคุ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่ 167 ย
.
สพข.3
5 เม.ย. 50
(ประกาศ) ระบบส่งน้ำด้วยท่อ P.E. บ้านหนองระฆัง หมู่ 8 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่ 028 ย.
สพข.3
5 เม.ย. 50
(ประกาศ) ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองกก หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
  แบบเลขที่ 008 น
.
สพข.3
5 เม.ย. 50
(ประกาศ) จ้างขยายเชื้อ พด.1 จำนวน 30,000 ซอง, พด.2 จำนวน 158,000 ซอง, พด.6 จำนวน 10,000 ซอง และ พด.7 จำนวน 77,400 ซอง รวม 275,400 ซอง
สพข.3
23 มี.ค. 50
(ร่าง) จ้างขยายเชื้อ พด.1 จำนวน 30,000 ซอง, พด.2 จำนวน 158,000 ซอง, พด.6 จำนวน 10,000 ซอง และ พด.7 จำนวน 77,400 ซอง รวม 275,400 ซอง
สพข.3
22 มี.ค. 50
(ร่าง) ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองกก หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 008 น.
สพข.3
22 มี.ค. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านดอนหวาย หมู่ 1 ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ 009 น
.
สพข.3
22 มี.ค. 50
(ร่าง) ระบบส่งน้ำด้วยท่อ P.E. บ้านหนองระฆัง หมู่ 8 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่ 028 ย.
สพข.3
22 มี.ค. 50
(ร่าง) ปรับปรุงระบบส่งน้ำด้วยท่อ P.E. บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคุ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่ 167 ย
.
สพข.3
21 มี.ค. 50
(ร่าง) ระบบส่งน้ำ บ้านดอนกู่ หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 195 ย.
สพข.3
20 มี.ค. 50
(ประกาศ)ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง  จำนวน 2,060 ตัน
สพข.3
18 มี.ค. 50
(ประกาศ)โครงการปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง S21/2 (ส่วนที่ 2) ที่บ้านขี้เหล็ก ม.5 , บ้านโคกเม็ก ม.6 , บ้านศรีณรงค์ ม.8 , บ้านโคกสนวน ม.11 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
รหัสโครงการ สร.0346
สพข.3
18 มี.ค. 50
(ประกาศ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง S21/2 (ส่วนที่ 3) ที่บ้านขี้เหล็ก ม.5 , บ้านโคกเม็ก ม.6 , บ้านศรีณรงค์ ม.8 , บ้านโคกสนวน ม.11 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รหัสโครงการ
สร.0346
สพข.3
18 มี.ค. 50
(ประกาศ) กวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 3 รายการ
สพข.3
9 มี.ค. 50

ประกาศ ขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองม้าใหม่ หมู่ 15 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ 086 น.

สพข.3
9 มี.ค. 50

ประกาศ ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบึงทับช้าง หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 477 น.

สพข.3
9 มี.ค. 50

ประกาศ ขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ 8 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 097 น.

สพข.3
9 มี.ค. 50
ประกาศ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดอน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 428 น.
สพข.3
9 มี.ค. 50

ประกาศ ขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองบก หมู่ 6 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ 088 น.

สพข.3
9 มี.ค. 50

ประกาศ ขุดลอกหนองน้ำ บ้านมะเมียงใต้ หมู่ 12 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 089 น

สพข.3
8 มี.ค. 50
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พร้อมขนส่ง) จำนวน 3 รายการ
สพข.3
8 มี.ค. 50
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,060 ตัน
สพข.3
8 มี.ค. 50
(ร่าง)โครงการปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง S21/2 (ส่วนที่ 3) ที่บ้านขี้เหล็ก ม.5 , บ้านโคกเม็ก ม.6 , บ้านศรีณรงค์ ม.8 , บ้านโคกสนวน ม.11 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รหัสโครงการ
สร.0346
สพข.3
8 มี.ค. 50
(ร่าง)โครงการปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง S21/2 (ส่วนที่ 2) ที่บ้านขี้เหล็ก ม.5 , บ้านโคกเม็ก ม.6 , บ้านศรีณรงค์ ม.8 , บ้านโคกสนวน ม.11 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รหัสโครงการ สร.0346
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านมะเมียงใต้ หมู่ 12 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ แบบเลขที่ 089 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองบก หมู่ 6 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ 088 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดอน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 428 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ 8 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 097 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบึงทับช้าง หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 477 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองม้าใหม่ หมู่ 15 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 086 น.
สพข.3
22 ก.พ.50
ประกาศ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อ พ.ด. จำนวน 4 รายการ พด.1,พด.2,พด.3 และ พด.7
สพข.3
12 ก.พ.50
(ร่าง) จ้างขยายเชื้อ พด. จำนวน 4 รายการ พด.1,พด.2,พด.3 และ พด.7
สพข.3
16 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 087 น.
สพข.3
16 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบุตาต้อง หมู่7 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ 360น.
สพข.3
16 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง (โครงการที่ 1) บ้านปลวกแหลม หมู่5 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูม
แบบเลขที่ 517 น.
สพข.3


บอร์ด


 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail :
R03_1@ldd.go.th , R03_2@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasimai, Thailand, Copyright 1996-2006