ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวรับสมัครงาน

 
 
สพข.3 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและประเพณีสงกรานต์
ีีการรดน้ำดำหัวท่าน ผอ.ศุภพล พลางกูร และหน.สพด.
ในวันที่ 20 เม.ย. 50 เพื่อความเป็นศิริมงคล ดูภาพเพิ่มเติม>>
เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดเขตพัฒนาที่ดิน ต.โนนไทย
ณ บ้านโคกพรม ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ในวันที่
4 เม.ย. 50 โดยมี สพด.นม. เป็นเจ้าภาพ รายละเอียด..>>
สพด. นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องในงาน "ตามรอยพระบาทฟื้นฟูวัว-ควายไทย สู่ ความ
พอเพียง" รายละเอียด..>>
กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
ในงาน "โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่"
รายละเอียด..>>
มีคุณธรรมนำใจ. ใช้ชีวิตพอเพียง. หลีกเลี่ยงอบายมุข
งานวันเด็ก (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550)
ณ บ้านพักสวัสดิการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3
ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ศุภพล พลางกูร ผอ.สพข.3 เป็นประธานเปิดงานและรวมทำบุญเลี้ยงเพลพระ
/ดูภาพเพิ่มเติม..>>
ระชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3
ครั้งที่ 1/2550 เมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2550 เวลา14.00 น.
ดูภาพเพิ่มเติม..>>
ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญเลี้ยงพระและตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม
่พุทธศักราช 2550 ณ กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 3 มกราคม 50
ดูภาพเพิ่มเติม.>>
คณะกรรมการ สพข.3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ
ดำเนินงานของหมอดินอาสา เพื่อคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น
และคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา ของ สพข.3
ประจำปี 2550 (ธ.ค.49)/ ดูภาพเพิ่มเติม..>>
นายศุภพล พลางกูร ผอ.สพข.3 นำคณะตรวจเยี่ยมงานของ
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ โดยมีนายนิยม แดงสวัสด์ หัวหน้าสพด.ชัยภูมิ
ิและคณะให้การต้อนรับ(7 ธ.ค.49) อ่านรายละเอียด.>/ดูภาพเพิ่มเติม..>
  สพด.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต
(5 ธ.ค.49) ดูภาพเพิ่มเติม..>>
สพด.นครราชสีมา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงฯ บุ่งตาหลั่ว
อ..เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 49
ดูภาพเพิ่มเติม..>>
นายศุภพล พลางกูร ผอ.สพข.3 นำคณะตรวจเยี่ยมงาน
ของสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ โดยมี นายนิยม แดงสวัสดิ์
หัวหน้าสพด.ชัยภูมิและคณะให้การต้อนรับ (7 ธ.ค.49)
อ่านรายละเอียด/ดูภาพเพิ่มเติม..>>
นายศุภพล พลางกูร ผอ.สพข.3 ร่วมกับ หน.สพด.นม.
นำคณะร่วมต้อนรับ นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายชัยวัฒน์
สิทธิบุศย์พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดิน ทางมาเปิด
งานรวมพลังความร่วมมือ"ปราชญ์เกษตร เศรษฐกิจ
พอเพียง" อ.วังน้ำเขียว เมื่อ 2 ธค.49ดูภาพเพิ่มเติม..>
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน นำโดย หัวหน้าวรพจน์ สมภักดี
(หน.สพด.บุรีรัมย์) พร้อมคณะข้าราชการ
สพด.บุรีรัมย์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2549
ดูภาพเพิ่มเติม..>>>
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน โดยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานี
พัฒนาที่ดินนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3
เมื่อ 1ธันวาคม 2549  ดูภาพเพิ่มเติม..>>>
ท่าน ผอ.ศุภพล  พลางกูร และ ชาว สพข.3 ร่วมกันทำความสะอาด เมื่อ 4 พ.ย.49 
 ดูภาพเพิ่มเติม..>>>
ผอ.สพข.3 เดินทางตรวจบ่อน้ำ และ
เยี่ยมชม สพด.บุรีรัมย์  ดูภาพเพิ่มเติม..>>>

 


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail :
R03_1@ldd.go.th , R03_2@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasimai, Thailand, Copyright 1996-2006