ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ.หนองบัวแดง || อ.ภักดีชุมพล || อ.บ้านเขว้า || อ.หนองบัวระเหว

อำเภอภักดีชุมพล
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านซับชมพู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

อำเภอบ้านเขว้า
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 จังหวัดเคลื่อนที่ฯ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์