ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

งานอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

อ.หนองบัวแดง || อ.ภักดีชุมพล || อ.บ้านเขว้า || อ.หนองบัวระเหว

อำเภอหนองบัวแดง
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตามแบบเลขที่ สพข. 3 ชย. 1/2556
ณ บ้านหนองหอยปัง หมู่ 2 และ 12 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง พื้นที่ 1300 ไร่

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์