ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ.บ้านแท่น || อ.เกษตรสมบูรณ์ || อ.คอนสาร || อ.ภูเขียว

อำเภอคอนสาร
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 จังหวัดเคลื่อนที่ฯ บ้านโนนม่วง ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์