ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)

อ.บ้านแท่น || อ.เกษตรสมบูรณ์ || อ.คอนสาร || อ.ภูเขียว

อำเภอบ้านแท่น
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ วันที่ 10 มกราคม 2556

อำเภอคอนสาร
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 ณ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วันที่ 10 มกราคม 2556

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์