ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน (โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

อ.บ้านแท่น || อ.เกษตรสมบูรณ์ || อ.คอนสาร || อ.ภูเขียว

อำเภอบ้านแท่น
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ บ้านโนนลาน หมู่ 4 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์