ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

อ.บ้านแท่น || อ.เกษตรสมบูรณ์ || อ.คอนสาร || อ.ภูเขียว

อำเภอภูเขียว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โครงการทำดีเพื่อพ่อ งานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว บ้านโนนข่า ม.2 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์