ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ี่

อ.เนินสง่า || อ.จัตุรัส || อ.ซับใหญ่ || อ.บำเหน็จณรงค์ || อ.เทพสถิต

อำเภอเนินสง่า
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555
ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการ 400 ราย
แจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 และสารเร่ง พด.2 จำนวน 400 ชุด

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์