ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

อ.เนินสง่า || อ.จัตุรัส || อ.ซับใหญ่ || อ.บำเหน็จณรงค์ || อ.เทพสถิต

อำเภอเนินสง่า
การฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา
วันที่ 20 เมษายน 2555 จำนวนหมอดินข้ารับการอบรม 48 ราย

อำเภอจัตุรัส
การฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา
วันที่ 24 เมษายน 2555 จำนวนหมอดินข้ารับการอบรม 119 ราย

อำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
วันที่ 19 เมษายน 2555 จำนวนหมอดินข้ารับการอบรมอำเภอซับใหญ่ 37 ราย อำเภอบำเหน็จณรงค์ 95 ราย

อำเภอเทพสถิต
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
วันที่ 18 เมษายน 2555 จำนวนหมอดินข้ารับการอบรม 92 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์