ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

     สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2527 เมื่อเดือนเมษายน 2527 โดยสังกัดสำนักงานพัฒนาทีดินเขต 3 (นครราชสีมา) กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ตั้ง :: อยู่ในเขตตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 2051 (ชัยภูมิ - ตาดโตน) ระยะทาง 6 กิโลเมตร และแยกไปตามทางหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ - หนองบัวแดง) ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดถนนชัยภูมิ - หนองบัวแดง
ทิศตะวันออก ติดศูนย์ขยายพันธุ์หม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร
ทิศใต้ พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร
ทิศตะวันตก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

     สถานีฯ มีเนื้อที่ประมาณ 145 ไร่เศษ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดบนลานตะพักลำน้ำระดับกลาง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายปนลูกรัก (ดินชุดสีคิ้ว) มีความลึกปานกลาง บางแห่งอาจพบก้อนลูกรัง และก้อนหินลอยหน้าที่ผิวดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดับต่ำ พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าเต็งรัง แต่ถูกตัดทำลาย จนปัจจุบันเป็นป่าละเมาะ ต้นไม้ส่วนใหญ่มีหนามที่ลำต้นและกิ่งก้านสาขา เช่น หนาม แท่ง ระเวียง เล็บเหยี่ยว เป็นต้น

     นอกจากนี้ สถานีฯ ยังมีที่ทำการถาวรของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 (โครงการจัดพัฒนาที่ดินทุ่งลุยลายตามพระราชประสงค์) เดิมตั้งอยู่บริเวณใกล้หมู่บ้านหนองเชียงลอด ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร ตามเส้นทางสายคอนสาร - เขื่อนจุฬาภรณ์

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์