ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

พื้นที่การดำเนินงาน
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6