ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

แผนการปฏิบัติงานรายปี

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567   
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์