ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

แผนการปฏิบัติงานรายปี

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์