ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 พฤษภาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติก พ่นข้อความพร้อมฝาและสายรัด) พร้อมขนส่ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) พร้อมขนส่ง

ข้อมูลประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน ประเภท เรื่อง วันที่ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์
งบประมาณ สถานะโครงการ สถานะการขึ้น
เอกสาร
แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติก พ่นข้อความพร้อมฝาและสายรัด) พร้อมขนส่ง 19/02/2557 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) พร้อมขนส่ง 19/02/2557 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23/01/2557 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำในไร่นาด้วยท่อ พี.อี. บ้านโคกรัง หมู่ 5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23/01/2557 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ e-auction ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07/06/2556 3430000 เปลี่ยนแปลงประกาศ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สอบราคา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล พร้อมขนส่ง) 01/05/2556 452000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สอบราคา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติก พร้อมขนส่ง) 30/04/2556 474600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์