ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

   
 
นายไลซันต์ ตั้งภูมิ

2564 - ปัจจุบัน
 
นายสิทธิชัย โคตรมา
2560 - 2564
นายสรรเสริญ เจริญศิริ
2554-2559
นายเสรี ไชยพันธุ์
2553-2554
นายสมศักดิ์ ชัยนา
2551-2553
นายนิยม แดงสวัสดิ์
2549-2550
นายวรพจน์ สมภักดี
2544-2549
นายสมชาย ลำใย
2543-2544
นายวรพจน์ สมภักดี
2541-2542
นายชาญชัย อึ้งศรีวงศ์
2527-2540
   
นายเจดีย์ ปิตยานนท์
2520-2527
   
     

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์