หน้าหลัก
แนะนำสำนักงาน
แผนที่ตั้งแสดงแผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลยุทธ์
บุคลากรในสำนักงานพัฒนาที่ดิน
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนงาน/งบประมาณ
สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด
จัดซื้อจัดจ้าง 
สมัครงาน  

      เชื่อมโยงหน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

:เกี่ยวกับนครราชสีมา

:เช็คเมล

    Link : เข้าสู่ระบบ

 

 

 


ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.3 รวมทั้ง สพด.ในสังกัด
ร่วมกันทำ big cleaning day ภายในสำนักงานฯ
เมื่อ 20 ตุลาคม 2552
สพข. 3  ทำพิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 52 ณ บริเวณหน้าอาคาร
สำนักงาน เมื่อ วันที่ 11 สค. 52 เวลา 08.39 น
 กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3 ได้เข้าร่วมงาน
"
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ "
ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 28 กค.52

 กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3 ได้เข้าร่วมงาน
"
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ "
จัดที่ อบต.เมืองแก ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กค.52

นายมโน พงษ์สามารถ ผอ.สพข.3 และ คณะ เข้าประชุม
" ติดตามแผนการใช้จ่ายเงิน" ณ ห้องประชุม สพด.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.52

นายมโน พงษ์สามารถ ผอ.สพข.3 และคณะเข้าประชุม
"การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมพัฒนาที่ดิน" ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
วันที่ 12-14 ก.ค. 52

  ทอดผ้าป่ากรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นายบัณฑิต ตันศิริ
อธิบดีกรมพฒนที่ดิน ณ วัดพงษ์ทอง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2552
นายมโน พงษ์สามารถ ผอ.สพข.3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ "โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด นครราชสีมา , ชัยภูมิ , สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2552 แก่ นายเกษม ทองปาน รธพ.บร. ประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลย
ีเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
วันที่ 3 ก.ค. 52
นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รธพ.วก. เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน"

ณ ห้องดุสิต ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วันที่ 26 พ.ค. 52
 นายมโน  พงษ์สามารถ ผอ.สพข.3 เข้าตรวจตรวจงานในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม แบบบูรณาการ ที่ ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมือวันที่ 24มีนาคม 2552
 
   
   
 


 
 
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ทำ
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
ฐานข้อมูลหมอดินอาสา

ระบบฐานข้อมูล
แหล่งน้ำขนาดเล็ก

ระบบรับรองมาตรฐาน
สินค้าประเภทปัจจัย
การผลิตทางกรเกษตร
ความรู้ชุดดิน
ข้อมูลของประเทศไทย
หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
ศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ
คลังข้อมูลเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน Online
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ
ประชุมปุ๋ยโลกครั้งที่ 14
   
 
  Ldd E-Government
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม( เริ่มนับตั้งแต่ : 25 ธ.ค.49)
 
 
     
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th , R03_2@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasimai, Thailand, Copyright 1996-2006