กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
แนะนำสำนักงาน
แผนที่ตั้งแสดงแผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลยุทธ์
บุคลากรในสำนักงานพัฒนาที่ดิน
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนงาน/งบประมาณ
สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด
จัดซื้อจัดจ้าง 
สมัครงาน  

      เชื่อมโยงหน่วยงาน

 

ลิงค์น่าสนใจ

:เกี่ยวกับนครราชสีมา

:เช็คเมล

    Link : เข้าสู่ระบบ

 

 


นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะ
เดินทางมามอบนโยบายกรม ปีงบประมาณ 2553
เมื่อวันที่ 26 ต .ค.52
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.3 รวมทั้ง สพด.ในสังกัด
ร่วมกันทำ big cleaning day ภายในสำนักงานฯ
เมื่อ 20 ตุลาคม 2552
 
สพข. 3  ทำพิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 52 ณ บริเวณหน้าอาคาร
สำนักงาน เมื่อ วันที่ 11 สค. 52 เวลา 08.39 น
 กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3 ได้เข้าร่วมงาน
"
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ "
ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 28 กค.52

 กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3 ได้เข้าร่วมงาน
"
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ "
จัดที่ อบต.เมืองแก ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กค.52

   
   
 
 
 
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ทำ
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
ฐานข้อมูลหมอดินอาสา

ระบบฐานข้อมูล
แหล่งน้ำขนาดเล็ก

ระบบรับรองมาตรฐาน
สินค้าประเภทปัจจัย
การผลิตทางกรเกษตร
ความรู้ชุดดิน
ข้อมูลของประเทศไทย
หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
ศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ
คลังข้อมูลเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน Online
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ
ประชุมปุ๋ยโลกครั้งที่ 14
   
 
  Ldd E-Government
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม( เริ่มนับตั้งแต่ : 25 ธ.ค.49)
ขออภัยในความไม่สะดวก (กำลังปรับปรุง)
 
     
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasimai, Thailand, Copyright 1996-2006