ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศผลผู้ชนะ  

**สถานะการขึ้นเอกสาร    y = มีเอกสารแนบ    n = ไม่มีเอกสารแนบ **

หน่วยงาน ประเภทประกาศ เรื่อง วันที่ประกาศนำขึ้น WEB สถานะขึ้นเอกสาร แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ เหมารถยนต์ เพื่อนำกลุ่มเกษตรกรสภาองค์กรชุมชนเทศบาลหนองบัววง บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการปรับปรุงแปลง เกษตรฟื้นฟูสภาพดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน โครงการปรับปรุงแปลงเกษตรฟื้นฟูสภาพดิน บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สับปะรด) จำนวน ๙,๖๐๐ กิโลกรัม โครงการปรับปรุง แปลงเกษตรฟื้นฟูสภาพดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๒๐ ใบ โครงการปรับปรุงแปลง เกษตรฟื้นฟูสภาพดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กากน้ำตาลพร้อมบรรจุแกลลอน แกลลอนละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒,๔๐๐ กิโลกรัม โครงการปรับปรุงแปลงเกษตรฟื้นฟูสภาพดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 10/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 10/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 10/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน (ระบบเก็บกักน้ำในแปลงเกษตรกร) โครงการปรับปรุงแปลงเกษตรฟื้นฟูสภาพดิน บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ขธ-6812 นม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน ที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล พร้อมตัวอย่างดิน โครงการ การจัดทำแผนเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) ในพื้นที่ อ.พิมาย อ.จักราช อ.ชุมพวง อ.เมืองยาง อ.ลำทะเมนชัย และ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา กิจกรรม การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล พร้อมตัวอย่างดิน โครงการ การจัดทำแผนเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.หนองบุญมาก อ.โชคชัย อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล พร้อมตัวอย่างดิน โครงการ การจัดทำแผนเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) ในพื้นที่ อ.บ้านเหลื่อม และ อ.สีดา จ.นครราชสีมา กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล พร้อมตัวอย่างดิน โครงการ การจัดทำแผนเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) กิจกรรม การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ใน โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯใหม่) กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๗ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๗ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MFP AFICIO ๒๐๒๐๐ DUPLEX S/N K๘๓๖๖๖๒๐๔๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ย-๑๒๕๐ นม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน (ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยถึงปานกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ฟอร์ด รุ่น ๕๖๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (ผัก,ผลไม้) เพื่อใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯใหม่) ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) เพื่อใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯใหม่) ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อใช้ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อใช้ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกรรายเดิมปี ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิต ปุ๋ยหมัก จากสารเร่ง พด.๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๔,๐๗๒ ใบ และกากน้ำตาลพร้อมบรรจุแกลลอน จำนวน ๘๑,๔๔๐ กิโลกรัม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานฝายน้ำล้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๔๖๐ แบบเลขที่ ๑๓๘๖๐น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานระบบท่อส่งน้ำ ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ หมู่ ๗ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๓๖๑ ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานขุดลอกสระ บ้านหนองพลวง หมู่ ๑๐ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๐ แบบเลขที่ ๐๔๖๖๐ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๘๘๘ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง พร้อมขนส่ง จำนวน ๑๒๖.๒๐ ตัน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2561 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่๑๑ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๗ แบบเลขที่ ๑๑๖๕๗ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านโนนพุทรา หมู่ ๖ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลชที่ สพข.๓ นม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านวัดจันทร์ หมู่ ๔ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านสระจันทร์ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดสระเก็บน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๙๕๖ แบบเลขที่ ๑๙๒๕๖ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกบึง บ้านศรีษะช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๗๕๙ แบบเลขที่ ๒๓๔๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก ตำบลสารภี จำนวน ๔๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก ตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๒๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง ตำบลกุดโบสถ์ จำนวน ๔๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ตำบลสะแกราช จำนวน ๔๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด ตำบลพันชนะ จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด ตำบลหนองไทร จำนวน ๓๓ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเทพารักษ์ ตำบลหนองแวง จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอแก้งสนามนาง ตำบลบึงสำโรง จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง ตำบลมะค่า จำนวน ๒๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง ตำบลหินดาด จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง จำนวน ๒๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลหนองขาม จำนวน ๒๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลสีสุก จำนวน ๒๖ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลคลองเมือง จำนวน ๔๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง ตำบลท่าลาด จำนวน ๔๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย ตำบลดงใหญ่ จำนวน ๓๐ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย ตำบลกระชอน จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองยาง ตำบลเมืองยาง จำนวน ๓๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง ตำบลตลาดไทร จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่๕ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๒๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๖๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๖๕๙ แบบเลขที่ ๑๙๗๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๘ แบบเลขที่ ๑๔๘๕๘ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๓๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/12/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการดังนี้ 1 ถังหมัก จำนวน 700 ใบ 2.กากน้ำตาล จำนวน 56,000 กก 3. วัสดุการทำน้ำหมักชีวภาพ (สับปะรด ไม่เน่าเสีย) จำนวน 84,000 กก(โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์) 07/06/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ประกาศผลผู้ชนะ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 515 เมตร พื้นที่รวม 3,090 ตร.ม. 20/03/2560 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0254 แบบเลขที่ 05454 น. 01/12/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านโคกกลาง ม.8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0951 แบบเลขที่ 29951 น. 24/11/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านหนองบอน ม.4 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา รหัสโครงการนม.0658 แบบเลขที่ 17658 น. 24/11/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด ตำบลด่านนอก จำนวน 37 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด ตำบลดบ้านเก่า จำนวน 41บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอแก้งสนามนาง ตำบลบึงสำโรง จำนวน 26 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอบัวลาย ตำบลโนนจาน จำนวน 65บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ ตำบลกุดจอก จำนวน 38 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ ตำบลขุนทอง จำนวน 51 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ ตำบลดอนตะหนิน จำนวน 39 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอบัใหญ่ ตำบลโนนทองหลาง จำนวน 86 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอโนนสูง ตำบลมะค่า จำนวน 42 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอชุมพวง ตำบลท่าลาด จำนวน34 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง ตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 50 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง ตำบลหินดาด จำนวน 35 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง จำนวน 29 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง ตำบลงิ้ว จำนวน 50 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง ตำบลหลุ่งประดู่ จำนวน 43 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง ตำบลเมืองพลับพลา จำนวน 92 บ่อ 28/09/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ จ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ตำบลกุดพิมาน จำนวน 35 บ่อ 27/09/2559 y รายละเอียด

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

ประกาศผลผู้ชนะ ขุดลอกคลอง ที่บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 05/04/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 04/04/2559 y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th