ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สพด.นครราชสีมา
บริการแจกสารเร่ง หญ้าแฝก
เมล็ดพันธุ์ และ วิเคราะห์ ดิน
ฟรี!
ทุกวันเวลาราชการ
(กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย)

 

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
พื้นที่รับผิดชอบ อ.ครบุรี อ.เสิงสาง อ.โชคชัย
อ.หนองบุญมาก อ.ปักธงชัย และ อ.วังน้ำเขียว

(โดยมีนายเดชา อยู่ภักดี เป็นหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมพนักงานราชการ 3 ราย)
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
พื้นที่รับผิดชอบ อ.เทพารักษ์ อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุดทด และ อ.ปากช่อง อ.ประทาย และ โนนแดง

(โดยมีนายดาวรุ่ง วิสุทธิ์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมพนักงานราชการ 4 ราย)

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
พื้นที่รับผิดชอบ อ.แก้งสนามนาง อ.บัวใหญ่ อ.บ้านเหลื่อม อ.บัวลาย อ.สีดา

(โดยมีนางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง เป็นหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมพนักงานราชการ 2 ราย)

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 พื้นที่รับผิดชอบ อ.คง อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.พระทองคำและ อ.ขามสะแกแสง

(โดยมีนายระพีพงศ์ หน่วยจันทึก เป็นหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมพนักงานราชการ 2 ราย)

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
พื้นที่รับผิดชอบ อ.ห้วยแถลง อ.จักราช อ.พิมาย
อ.ชุมพวง อ.เมืองยาง และ อ.ลำทะเมนชัย


(โดยมีนายวินัติ วารีอุดมทรัพย์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมพนักงานราชการ 4 ราย)

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
พื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ
และ อ.เฉลิมพระเกียรติฯ

(โดยมีนายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท เป็นหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมพนักงานราชการ
2 ราย)

นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ
ผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th