ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน


สพด.นครราชสีมา
บริการแจกสารเร่ง หญ้าแฝก
เมล็ดพันธุ์ และ วิเคราะห์ ดิน

ฟรี!
ทุกวันเวลาราชการ
(กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย)

สพด.นครราชสีมา
เปิดรับสมัคร (เกษตรกร)

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. รับสมัครผู้ที่สนใจ ขุดบ่อจิ๋ว ปีงบประมาณ 2568

แบบฟอร์มแหล่งน้ำ สพด.นม (บ่อจิ๋ว)
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์
)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทร 044-371659ขอรับบริการสระน้ำในไร่นา (บ่อจิ๋ว)
แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ําในไร่นาฯ
บริการข้อมูลดิน, การใช้ที่ดิน Online
บริการข้อมูลแผนที่, สืบค้นแผนที่ Online
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน (แบบฟอร์มส่งตัวอย่างดิน)
บริการสารเร่ง พด.น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ

ใบคำขอรับสารเร่ง พด.
ฯลฯ
ใบคำขอรับปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ใบคำขอรับน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย,ขจัดกลิ่นเหม็น, สารควบคุมแมลงศัตรูพืช
บริการกล้าหญ้าแฝก, เมล็ดพันธุ์พืช Online
ใบคำขอรับบริการกล้าหญ้าแฝก
ใบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอครบุรี / อำเภอเสิงสาง / อำเภอโชคชัย /
อำเภอหนองบุญมาก / อำเภอปักธงชัย และ อำเภอวังน้ำเขียว

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายขจิตพงษ์ นามภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอเทพารักษ์ / อำเภอสีคิ้ว / อำเภอด่านขุดทด และ อำเภอปากช่อง


พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอแก้งสนามนาง / อำเภอบัวใหญ่ / อำเภอบ้านเหลื่อม และ อำเภอบัวลาย

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 1 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอคง / อำเภอโนนไทย / อำเภอโนนสูง และ อำเภอขามสะแกแสง

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นางสาวสายฝน ซอพิมาย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง / อำเภอจักราช / อำเภอพิมาย / อำเภอชุมพวง และ อำเภอลำทะเมนชัย


พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอเมือง / อำเภอสูงเนิน / อำเภอขามทะเลสอ / อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอพระทองคำ

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 2 ราย
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอประทาย / อำเภอโนนแดง / อำเภอเมืองยาง
และ อำเภอสีดา

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายพลกฤษณ์ การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย


ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน

              
                            พด.1                     พด.2                      พด.3                       พด.6                           

              
                  พด.7                      พด.9                    พด.11                    พด.12              

โทร. 044-371-659 , 044-371-774


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th