ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา


ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารายณ์ หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 และ 044-371774

E-mail : nma01@ldd.go.th
website : http://r03.ldd.go.th/nma01

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100068220935582 Facebook Page : https://www.facebook.com/NMA01LDD3/
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th