ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

หน่วยงาน   เรื่อง วันที่นำขึ้น Web   แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08/11/2560   รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08/11/2560   รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03/11/2560   รายละเอียดตามแบบฟอร์ม

 

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th