l แผนผังเว็บไซต์ l รวมเว็บไซต์กรมฯ l อินทราเน็ต l จัดซื้อ/จัดจ้าง l E-Mail l แบบประเมินความพึงพอใจ
 
  • 2
  • 3
  • 4
  • jquery image carousel
  • 6
1 22 33 44 55 66
css image slider by WOWSlider.com v9.0
 
 
 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน
 
 
 

     เชื่อมโยงหน่วยงาน

 
 
 

      Link น่าสนใจ

      เกี่ยวกับ นครราชสีมา

 

      link เข้าสู่งระบบ

 
 
 
 

นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
พื้นที่รับผิดชอบภายใต้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3
 
 
 
เมนูแนะนำ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
ไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
e-Service LDD
บัตรดินดี ID Dindee
LDD Data Catalog
1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
AI Chatbot คุยกับน้องดินดี
ดินออนไลน์
หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน
LDD Easy Service


 
 

 
VDO   <<องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน
 
??‍???? บ่อจิ๋ว ช่วยชุบชีวิตเกษตรกร ให้มีน้ำใช้ ตลอดทั้งปีนะ จะบอกให้ บ.ดอนหัวมัน ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น อมตะ และจะอยู่คู่เราคู่โลกตลอดไปเด้อ ซิบอกไห่ ภูเขียว ชัยภูมิ??
   
แก้ลุ่ม แก้ดอน เราแก้ได้ กรมพัฒนาที่ดินทำแล้วที่ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พลิกโฉมดินเสื่อมโทรม ให้เป็นดินดี มีน้ำ มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ได้ที่บ้านรังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
   
   
กรมพัฒนาที่ดิน ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน 5 ธันวาคม วันดินโลก การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยหมอดินสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน
   
54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน  
 
 
VDO  ดินเค็ม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ดินเค็มมาก ดินเค็มปานกลาง ดินเค็มน้อย
 
 
  • Download_เอกสาร
แบบฟอร์มประกวดผลงานดีเด่น สพข.3
29 พฤษภาคม 2567
 
     

แนวทางการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มกราคม 2566

 
     
รางวัล "ตสน. Online ระบบบริหารครุภัณฑ์"  
       
มาตรฐาน ๕ ส ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
1 กุมภาพันธ์ 2565
 
     
แบบฟอร์มประกวดผลงานดีเด่น สพข.3
25 มกราคม 2565
 
     
BCG กับการพัฒนาที่ดิน สู่เศรษฐกิจใหม
6 สิงหาคม 2564
 
     

แผนกลยุทธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (Roadmap)
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

13 กรกฎาคม 2564

 
     
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ลุ่ม-ดอน (Work Manual)  
  18 มีนาคม 2563  
     
 เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายงานกรมพัฒนาที่ดิน  
 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563  
     
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  
 26 กันายน 2560  
     
 โครงการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  

 26 กันายน 2560

 
 
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
พิกัด https://maps.app.goo.gl/2H1B7xmunQtxj5xc7?g_st=il
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006